<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <style type="text/css" media="screen">
      #body {
        font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
        font-size: 16px;
        color: #808080;
        width: 570px;
        margin: 0 auto;
      }

      .grey {
        color: #808080;
      }

      a {
        text-decoration: underline;
      }

      table, tr, td {
        padding: 0px;
        border: 0px;
      }

      table {
        width: 100%;
      }

      #build {
        border-radius: 5px;
        padding: 0px;
        width: 570px;
        font-size: 13px;
      }

      .repository {
        color: #606060;
        font-size: 20px;
        margin-bottom: 15px;
        margin-top: 15px;
      }

      .repository td {
        vertical-align: middle;
      }

      .repository td img {
        vertical-align: middle;
        width: 40px;
        height: 40px;
      }

      .repository td span {
        vertical-align: middle;
        margin-left: 3px;
      }

      .repository td span a {
        color: #606060;
      }

      #build thead td {
        padding: 0px 20px 0px 0px;
        vertical-align: middle;
      }

      #build thead td:first-child {
        text-align: center;
        vertical-align: middle;
        padding-top: 5px;
      }

      #build.failure thead td.build-message a {
        color: #df192a;
      }

      #build.success thead td.build-message a {
        color: #32a32d;
      }

      #build.error thead td.build-message a {
        color: #707070;
      }

      #build thead tr {
        font-weight: 700;
        font-size: 18px;
      }

      #build.failure thead tr {
        background-color: #fdcdce;
        color: #df192a;
      }

      #build.success thead tr {
        background-color: #baecb7;
        color: #32a32d;
      }

      #build.error thead tr {
        background-color: #cccccc;
        color: #707070;
      }

      #build thead td {
        border-top: 1px solid #808080;
        border-bottom: 1px solid #adadad;
      }

      #build thead td:first-child {
        border-left: 1px solid #606060;
        border-top-left-radius: 5px;
      }

      #build thead td:last-child {
        border-right: 1px solid #606060;
        border-top-right-radius: 5px;
      }

      #build .status-image {
        width: 25px;
        background-size: 25px;
        height: 30px;
        margin-left: 15px;
        margin-top: 0px;
        vertical-align: middle;
      }

      #build tbody td {
        padding: 10px 20px 10px 0px;
        height: 20px;
      }

      #build tbody td:first-child {
        border-left: 1px solid #adadad;
      }

      #build tbody td:last-child {
        border-right: 1px solid #adadad;
      }

      #build tbody {
        margin-bottom: 40px;
      }

      #build tbody tr:first-child td {
        padding-top: 20px;
        padding-bottom: 5px;
      }

      #build tbody tr:last-child td:last-child {
        padding-bottom: 20px;
        padding-top: 0px;
        border-bottom: 1px solid #adadad;
        border-bottom-right-radius: 5px;
      }

      #build tbody tr:last-child td:first-child {
        border-bottom-left-radius: 5px;
        border-bottom: 1px solid #adadad;
      }

      #build table {
        border-spacing: 0;
      }

      #build a {
        text-decoration: none;
        font-weight: bold;
        color: #57769d;
      }

      #build td.profile-image:first-child {
        text-align: center;
      }

      #build td:first-child {
        width: 50px;
        padding: 0px;
      }

      #build .build-message span {
        display: inline-block;
        margin-top: 12px;
        vertical-align: middle;
      }

      #build .build-message a {
        text-decoration: underline;
      }

      .time {
        font-weight: normal;
        font-size: 12px;
        vertical-align: middle;
      }

      .time div {
        vertical-align: middle;
      }

      #build .time .stop-watch {
        height: 20px;
        width: 20px;
        padding: 0px;
        background-size: 20px;
        display: inline-block;
      }

      #build .time .stop-watch {
        width: 20px;
        height: 20px;
      }

      .time span {
        vertical-align: middle;
      }

      .footer {
        background-color: #e9e6e7;
        border-radius: 5px;
        border: 1px solid #adadad;
        padding: 10px;
        margin-top: 20px;
        font-size: 12px;
        width: 570px;
        line-height: 16px;
      }

      .footnote {
        margin-top: 20px;
        border-radius: 5px;
        border: 1px solid #adadad;
        font-size: 12px;
        padding: 10px 20px;
        width: 528px;
      }

      .footnote strong {
        font-size: 14px;
      }

      .footnote p {
        margin-top: 0px;
        margin-bottom: 5px;
      }

      .footnote p:last-child {
        margin-bottom: 5px;
      }

      .footnote a, .footer a {
        color: #606060;
      }

      #mascot {
        float: right;
        margin-top: 10px;
        margin-right: 20px;
      }

      .left {
        float: left;
      }

      .right {
        float: right;
      }

      .tiny-footer {
        font-size: 12px;
        text-align: center;
        vertical-align: middle;
        height: 20px;
        width: 570px;
      }

      .tiny-footer img {
        vertical-align: middle;
      }

      .tiny-footer span {
        vertical-align: middle;
      }

      .tiny-footer p {
        margin-top: 10px;
      }

      #broadcasts {
        width: 528px;
        padding: 10px 20px;
        border: 1px solid #adadad;
        border-radius: 5px;
        margin-top: 10px;
        font-size: 12px;
        margin-bottom: 0px;
        background-color: #FBFddc;
        margin-top: 20px;
      }

      #broadcasts p {
        margin-top: 5px;
        margin-bottom: 0px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="body">
      <table class="repository" background="" style="">
        <tr style="">
          <td><img src="?s=40&d=https%3A%2F%2Ftravis-ci.org%2Fimages%2Fmailer%2Fmascot-avatar-40px.png" /> <span><strong><a href="http://clicks.travis-ci.org/track/click/30007208/travis-ci.org?p=eyJzIjoiaUhoRHI5UXJITERZVGMxT0RpZzVUSmNyQm1FIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAwNzIwOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3RyYXZpcy1jaS5vcmdcXFwvbWljaGlwaWxpXFxcL29wYW0tcmVwb3NpdG9yeVwiLFwiaWRcIjpcIjRhNzA0YmEyNTU3ODQ1Yjk4Y2Q2M2I5YjI2NjM5NjYwXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiYzA1YjgxN2Y1ZTdmY2E5ZjExN2UwYTlhNTlmZjI3NDk4ZjdjYzdkMFwiXX0ifQ">michipili / opam-repository</a></strong> (<a href="http://clicks.travis-ci.org/track/click/30007208/github.com?p=eyJzIjoiSkFFNHlqLVZpNFpKbExzUFhwbHZ2RG1fRDhBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAwNzIwOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2dpdGh1Yi5jb21cXFwvbWljaGlwaWxpXFxcL29wYW0tcmVwb3NpdG9yeVxcXC90cmVlXFxcL2xlbW9uYWRlLjAuMy4wXCIsXCJpZFwiOlwiNGE3MDRiYTI1NTc4NDViOThjZDYzYjliMjY2Mzk2NjBcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIzMDVjM2I2NTk5ZDZhMDI1NDk4NGQ1MGVjMGUyZTc5Y2UxZTdmODM2XCJdfSJ9">lemonade.0.3.0</a>)</span></td>
        </tr>
      </table>
      <div id="build" class="failure">
        <div class="content">
          <table>
            <thead>
              <tr>
                <td><div class="status-image"><img src="https://travis-ci.org/images/mailer/failed.png" width="25" height="25"></div></td>
                <td class="build-message"><span><a href="http://clicks.travis-ci.org/track/click/30007208/travis-ci.org?p=eyJzIjoiMWIzZW5CUG9sR0d4Qzg0eERLUjJvUVFmeU1VIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAwNzIwOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3RyYXZpcy1jaS5vcmdcXFwvbWljaGlwaWxpXFxcL29wYW0tcmVwb3NpdG9yeVxcXC9idWlsZHNcXFwvOTMzNjAzNTlcIixcImlkXCI6XCI0YTcwNGJhMjU1Nzg0NWI5OGNkNjNiOWIyNjYzOTY2MFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjVjYTc2YWM5N2Q5YmNhYTY3Y2IxMWY0ZThkYjQ3Y2Y3OTQ4NDlhNGJcIl19In0">Build #36 failed.</a></span><img src="https://travis-ci.org/images/mailer/arrow-failed.png" style="float: right;" height="45"></td>
                <td align="right" class="time"><div class="stop-watch"><img src="https://travis-ci.org/images/mailer/stopwatch-failed.png" width="20" height="20"></div> <span>9 minutes and 13 seconds</span></td>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <tr>
                <td class="profile-image"><img src="https://secure.gravatar.com/avatar/2050bd47e48d2e94f3ae0e5b40286d32?s=15&d=https%3A%2F%2Ftravis-ci.org%2Fimages%2Fmailer%2Fmascot-avatar-15px.png"></td>
                <td class="grey"><strong>Michael Grünewald</strong></td>
                <td align="right" class="grey"><a href="http://clicks.travis-ci.org/track/click/30007208/github.com?p=eyJzIjoieGZOenIxcU9jR0dWU2Jrc01KZ25MQXVhOUlVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAwNzIwOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2dpdGh1Yi5jb21cXFwvbWljaGlwaWxpXFxcL29wYW0tcmVwb3NpdG9yeVxcXC9jb21taXRcXFwvMGE5YTE0MTZiM2ZlYjFlNjg4NTYwNzA5YjgxOTA1MDFiMjRhN2E3OFwiLFwiaWRcIjpcIjRhNzA0YmEyNTU3ODQ1Yjk4Y2Q2M2I5YjI2NjM5NjYwXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNTBkYjI5YjA3MjNmYWY4YzU3MGQ3MmUzYzQ2ZmY3ZGI3MDgzMWExN1wiXX0ifQ">0a9a141</a> <a href="http://clicks.travis-ci.org/track/click/30007208/github.com?p=eyJzIjoielc5UTQyN0RpWlJ6VUstUmZ3amxaRWdqWm9FIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAwNzIwOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2dpdGh1Yi5jb21cXFwvbWljaGlwaWxpXFxcL29wYW0tcmVwb3NpdG9yeVxcXC9jb21wYXJlXFxcL2I1MTc5YmE1ODAyOC4uLjBhOWExNDE2YjNmZVwiLFwiaWRcIjpcIjRhNzA0YmEyNTU3ODQ1Yjk4Y2Q2M2I5YjI2NjM5NjYwXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiYTI3NmFhYTExOTQ3YmY2ODE2NWM4NGFkNGQxY2Q4NmNmMGQwYzE3NlwiXX0ifQ">Changeset →</a></a></td>
              </tr>
              <tr>
                <td> </td>
                <td colspan="2" class="grey">Update lemonade to 0.3.0</td>
              </tr>
              </tbody>
          </table>
        </div>
      </div>


      <div style="padding-top: 10px; width: 570px">
        <span>
          <div class="section footnote">
            <p class="grey"><strong>Want to know about upcoming build environment updates?</strong></p>
            <p class="grey">Would you like to stay up-to-date with the upcoming Travis CI build environment updates?
              We set up a mailing list for you!
              Sign up <a href="http://clicks.travis-ci.org/track/click/30007208/eepurl.com?p=eyJzIjoieWRWWlF3dVR0NG56S3ZkREM1N3JONm1QSDhvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAwNzIwOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZWVwdXJsLmNvbVxcXC85T0NzUFwiLFwiaWRcIjpcIjRhNzA0YmEyNTU3ODQ1Yjk4Y2Q2M2I5YjI2NjM5NjYwXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMTEwZTdlYThkN2Y5YjA5NDdlYWJiMzQ3NmYyMDBkMmI2NTRkZjMyNlwiXX0ifQ">here</a>.
            </p>
          </div>
        </span>
      </div>

      <table border="0" class="footer">
        <tr>
          <td>
            <img src="https://travis-ci.org/images/mailer/email-footer-travis-logo.png" style="width: 50px; height: 50px;" />
          </td>
          <td style="" class="grey">
            <a href="http://clicks.travis-ci.org/track/click/30007208/docs.travis-ci.com?p=eyJzIjoib3pLQk5tTGwwUnFJenMwRUZ6clZhbUo1dmlrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAwNzIwOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZG9jcy50cmF2aXMtY2kuY29tXCIsXCJpZFwiOlwiNGE3MDRiYTI1NTc4NDViOThjZDYzYjliMjY2Mzk2NjBcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI1ZmE3OTJiOGY5Nzk0YTkzNmU0OWZiNzcwNDI0NzJkNjU5N2ZmMDhjXCJdfSJ9">Documentation</a> about Travis CI<br />
            For help please join our IRC channel <a href="irc://irc.freenode.net/travis">irc.freenode.net#travis</a>.<br />
            Choose who receives these build notification emails in your <a href="http://clicks.travis-ci.org/track/click/30007208/docs.travis-ci.com?p=eyJzIjoiZmEzWVZhWlFTN0ZneDRmZmV1b2pfXzg1WFgwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAwNzIwOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZG9jcy50cmF2aXMtY2kuY29tXFxcL3VzZXJcXFwvbm90aWZpY2F0aW9uc1wiLFwiaWRcIjpcIjRhNzA0YmEyNTU3ODQ1Yjk4Y2Q2M2I5YjI2NjM5NjYwXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNGY1YzYwZDBkY2IxOGQ5ZGQzYTMwMzFkYjNjMjc1MTk4NmIyMmNhMFwiXX0ifQ">configuration file</a>.
          </td>
        </tr>
      </table>

      <div style="padding-top: 10px; width: 570px">
        <img id="mascot" src="https://travis-ci.org/images/mailer/travis-mascot.png" width="80">
        <div class="section footnote">
          <p class="grey"><strong>Would you like to test your private code?</strong></p>
          <p class="grey"><a href="http://clicks.travis-ci.org/track/click/30007208/travis-ci.com?p=eyJzIjoiRXF5VFN1ai1ibThrOUh3T2w3d0NoUFZ4V25rIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAwNzIwOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvdHJhdmlzLWNpLmNvbT91dG1fc291cmNlPWJ1aWxkX2VtYWlsX2Zvb3RlciZ1dG1fY2FtcGFpZ249dHJhdmlzLWNpLm9yZyZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsXCIsXCJpZFwiOlwiNGE3MDRiYTI1NTc4NDViOThjZDYzYjliMjY2Mzk2NjBcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyMDAwYzI0MjkxOWZkYWYzNzVlNDhhM2Q5OTM4ZGY4MDc3YzZlMTk4XCJdfSJ9">Travis Pro</a> could be your new best friend!</p>
        </div>

        <div class="tiny-footer">
          <p class="grey">
            <span>Travis CI is powered by </span><a href="http://clicks.travis-ci.org/track/click/30007208/bluebox.net?p=eyJzIjoidDdEX0NOVkdYMEwzSFNoeHpYSXQzXzJSV3Q0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAwNzIwOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvYmx1ZWJveC5uZXRcIixcImlkXCI6XCI0YTcwNGJhMjU1Nzg0NWI5OGNkNjNiOWIyNjYzOTY2MFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjBmZTEzMmY2NGJkMjQ2ODhlMGM5MDM2MDcyNDA2NGY2NDRlMWVjMzFcIl19In0"><img src="https://travis-ci.org/images/sponsors/bluebox-78x15.png"></a>
          </p>
        </div>
      </div>

    </div>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "EmailMessage",
      "action": {
        "@type": "ViewAction",
        "url": "https://travis-ci.org/michipili/opam-repository/builds/93360359",
        "name": "View Build"
      },
      "description": "View Build #36 on Travis CI"
    }
    </script>
<img src="http://clicks.travis-ci.org/track/open.php?u=30007208&id=4a704ba2557845b98cd63b9b26639660" height="1" width="1"></body>
</html>